Privacy statement

Als u met Seize the day Beautysalon in contact komt, is de kans groot dat uw persoonsgegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld bij het invullen van het anamnese formulier bij uw eerste afspraak of het plannen van een afspraak. Maar ook leveranciers van mijn producten/diensten. Dit doe ik om u beter van dienst te kunnen zijn.

Ik vind het belangrijk dat u duidelijk inzicht heeft in welke gegevens ik van u bewaar en wat ik daarmee doe en wie ze in kunnen zien. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seize the day Beautysalon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Social media

Seize the day Beautysalon en ik ( Michelle Dirksen-Baart) als persoon zijn actief op Facebook, Instagram en op Linked-in. Indien u op welke manier dan ook contact maakt met een van deze accounts, kan ik inzicht krijgen in uw gegevens. Dit is afhankelijk van uw privacy instellingen bij uw Facebook, Instagram en/of Linked-in account zelf. Raadpleeg voor meer informatie de privacy instellingen van Facebook, Instagram en/of Linked-in. Door het accepteren van een vriendschapsverzoek bent u akkoord gegaan met verwerken van uw gegevens.

Grondslag/rede: Contact.
Verwerking: Alleen ik, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang de connectie op sociale media is.

Website

Via deze website worden er geen persoonsgegevens verwerkt, behalve als u het contactformulier invult. De website word door mijzelf gemaakt en onderhouden. Er komen dus geen andere personen als webdesigners of IT-beheerders bij uw gegevens. Wel zit ik bij een hostingsbedrijf. Maar zij kunnen niet bij uw gegevens

Grondslag/rede: Contact.
Verwerking: Alleen ik, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant/leverancier  bent. Wanneer u geen klant/leverancier meer bent  alleen in de financiële administratie voor maximaal  7 jaar.

Email

Door contact met Seize the day Beautysalon te hebben via email, worden gegevens verwerkt. Deze staan op mijn mail account die beveiligd is met een wachtwoord wat alleen ik weet. Dit account kan ik op mijn computer/laptop, telefoon en tablet openen en gebruiken. Beveiligd met een twee trapsbeveiliging. Ik bewaar de gegevens  als bewijs voor de belastingdienst en voor mijn eigen administratie. De e-mails gaan over een te maken afspraak of het versturen van een factuur of het aanvragen van informatie door potentiële klanten. Ik zal u nooit via de mail een nieuwsbrief of reclame aanbieding sturen.

Grondslag/rede: Contact
Verwerking: Alleen door mij, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant/leverancier  bent. Wanneer u geen klant /leverancier meer bent  alleen in de financiële administratie voor maximaal  7 jaar.

Telefoon

Tegenwoordig wordt er veel gedaan met een telefoon. Zo ook bij Seize the day Beautysalon. Op de telefoon staan de volgend gegevens. Uw naam en telefoonnummer (huis nummer en/of mobiele nummer). In mijn agenda app op de telefoon staat uw naam, uw afspraak, uw straatnaam en huis nummer en om welke behandeling het gaat.

Ook op mijn telefoon heb ik facebook, instagram, linked-in en email, hiervoor geldt hetzelfde als bij het kopje Social Media en e-mail. Deze gegevens gebruik ik als bewijs voor de belastingdienst (wanneer de afspraak was en of ik naar de juiste persoon ben gegaan). De telefoon is beveiligd met een wachtwoord die alleen ik weet en vingerafdruk. Andere mensen kunnen niet zomaar in mijn telefoon.

Grondslag/rede: Contact
Verwerking: Alleen door mij, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant/leverancier  bent. Wanneer u geen klant meer bent  alleen in de financiële administratie voor maximaal  7 jaar.

Laptop

Al de administratie houd ik bij op mijn computer/laptop. De laptop is beveiligd met een paswoord die alleen ik weet. De gegevens staan als back-up op een externe harde schijf en worden uitgeprint en bewaar ik in mappen. De externe harde schijf en de mappen bewaar ik in een kast in mijn kantoor. Ditzelfde geld voor de anamnesekaarten die ik van u bij houd. Tevens is de computer beveiligd met een virusscanner die up-to-date is. Per 1/1/2022 is Seize the day Beautysalon een papierloos bedrijf geworden. Dat wil zeggen dat er geen papieren agenda meer is, dat er geen papieren anamnese kaarten meer worden gebruikt en dat er geen papieren back-up meer is. Van alle klanten, bestaande en nieuwe, is alles in een online software programma verwerkt, die beveiligd is. Alleen van klanten die in de afgelopen 7 jaar bij mij klant zijn geweest, maar dat nu niet meer zijn, of bestaande klanten, waar ik de anamnese kaarten nog van heb, geld een wettelijk bewaar termijn van 7 jaar. Elk jaar wordt dit door Seize the day Beautysalon uitgezocht en vernietigd met een papierversnipperaar.

Grondslag/rede: Contact, administratie, communicatie over opdrachten en/of afspraken en/of bestellingen
Verwerking: Alleen door mij, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant/leverancier bent. Wanneer u geen klant meer bent  alleen in de financiële administratie voor maximaal  7 jaar.

Internet bankieren

Niet iedere klant betaald de kosten van de behandeling contant of met de pin. U kunt ook betalen via internet bankieren of de app van uw bank op uw telefoon. Ik heb ook internet bankieren en een app op mijn telefoon. Alleen ik kan bij deze gegevens via een wachtwoord die niemand anders weet. Uw bank gegevens worden nergens verwerkt in mijn administratie. Ik kijk alleen in mijn app of bij het internet bankieren zien of u het geld van een behandeling heeft overgemaakt.

Klanten persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail.

Ik heb deze gegevens nodig zodat ik weet naar welk adres ik moet om de (ambulante ) pedicure behandeling en/of schoonheidsbehandeling uit te voeren en om eventueel een factuur naar toe op te sturen/mailen.

Telefoonnummer heb ik nodig om eventuele afspraken te maken/verplaatsen of informatie te verstrekken over de behandelingen die ik geef.

Grondslag/rede: Contact
Verwerking: Alleen door mij, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant bent. Wanneer u geen klant meer bent  alleen in de financiële administratie voor maximaal  7 jaar.

Potentiële klanten persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail.

Ik deel folders en visitekaartjes uit waarna iemand contact met mij opneemt of iemand neemt contact met mij op via aanraden van een andere klant. Sommige worden klant en sommige weten het nog niet. Ik neem 1 keer contact op met een potentiële klant. Als ik dan een duidelijk antwoord heb ga ik daar mee door of sluit ik het af, gegevens worden dan verwijderd. Heb ik geen duidelijk antwoord, dan houd ik de gegevens nog  1 jaar. Is er dan nog steeds geen afspraak gemaakt, dan verwijder ik de gegevens.

Grondslag/rede: Contact
Verwerking: Alleen door mij, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant bent. Wanneer u geen klant (meer) bent, dan nog 1 jaar.

Anamnese kaart

Op de anamnesekaart vul ik de volgende gegevens in. Uw naam adres woonplaats telefoonnummer eventueel uw email adres, uw beroep, uw geboortedatum, uw geslacht, naam van uw huisarts, adres van uw huisarts, woonplaats van uw huisarts, telefoonnummer van uw huisarts, uw gezondheid gegevens en afspraken en aankopen. Een deel van deze gegevens staat ook in mijn computer voor mijn (financiële) administratie. Per 1/1/2022 is Seize the day Beautysalon een papierloos bedrijf geworden. Dat wil zeggen dat er geen papieren agenda meer is, dat er geen papieren anamnese kaarten meer worden gebruikt. Van alle klanten, bestaande en nieuwe, is alles in een online software programma verwerkt, die beveiligd is. Alleen van klanten die in de afgelopen 7 jaar bij mij klant zijn geweest, maar dat nu niet meer zijn, of bestaande klanten, waar ik de anamnese kaarten nog van heb, geld een wettelijk bewaar termijn van 7 jaar. Elk jaar wordt dit door Seize the day Beautysalon uitgezocht en vernietigd met een papierversnipperaar.

Grondslag/rede: Contact en het goed kunnen uitvoeren van de behandelingen.
Verwerking: Alleen door mij, Michelle Dirksen-Baart.
Bewaar termijn: Zolang u klant bent. Wanneer u geen klant meer bent  alleen in de financiële administratie voor maximaal  7 jaar.

Verstrekking aan derde

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
– Het geven/krijgen van informatie over uw gezondheid aan een huisarts.
– Het geven/krijgen van informatie over uw gezondheid aan een medisch specialist.
– Het geven /krijgen van informatie over uw gezondheid aan een fysiotherapeut.
– Het geven /krijgen van informatie over uw gezondheid aan een (wijk)verpleegkundige.
– Het geven /krijgen van informatie over uw gezondheid aan een podotherapeut.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Seize the day Beautysalon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Seize the day Beautysalon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
– Ik test en evalueren regelmatig mijn maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

%d bloggers liken dit: